KAMÓŠ 01 (ÚNOR - ČERVEN 2012)

21. ÚNORA 2012

Como se chama? Chamo-me...

Jak se jmenujete? Jmenuji se...

De onde é? [dyjoŋdyjé] Sou de... [so də]

Odkud jste? Jsem z...

o checo/ a checa [šéku] (BR tcheco [čéku])

Čech/ Češka

o eslovaco [ižlováku]

Slovák

o polaco

Polák

o espanhol

Španěl

o português/ o portuguesa

Portugalec/ Portugalka

Como se chama você/ele+ela? Ela chama-se...

Jak se jmenujete (vy)/ jak se jmenuje on+ona? (Ona) se jmenuje...

Como te chamas?

Jak se jmenuješ?

Qual é o seu/o teu nome? [kvalje] O meu nome é... [noməjé] = Eu sou...

Jaké je vaše/tvoje jméno? Moje jméno je... = Jsem...

Quem é ela?

Kdo je to (ona)?

Este é... [eštə] Esta é... Estes são...

(Ten)to je... (Ta)to je... (Ti)to jsou...

Muito prazer. [prəzér] = Muito gosto. [góštu]

Těší mě.

esta [ešt] ‡ está [ištá]

tato ‡ je 

e [i] ‡ é [e]

a ‡ je

Olá! (BR Oi!) = Viva!

Ahoj!

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Dobrý den! (Dobré ráno! Dobré odpoledne!) Dobrý večer! = Dobrou noc!

Adeus! Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Na shledanou!

Até logo! Até já! Até amanhã! Até segunda!

Na shledanou později! = Tak zatím! Za chvíli na shledanou! Na shledanou zítra! Na shledanou v pondělí!

Como está? Como estás? Tudo bem? Estás bom/boa?

Jak se máte? Jak se máš? Všechno v pořádku? Máš se dobře?

Estou bem. Bem, obrigado. Tudo bem. Estou bom/boa. Estou ó(p)timo. [ótymu] Está óptimo e você?

Mám se dobře. Dobře, děkuju. Všechno v pořádku. Mám se dobře. Mám se výborně. Máte se výborně i vy?

sim ‡ não

ano ‡ ne

o gerente [žəréntə]

manažer, ředitel

Espera! [išpér]

Počkej!

a Praga

Praha

É a Marta de Praga? Não é de Praga. 

Je Marta z Prahy? Není z Prahy. 

Ele é de Varsóvia. [elijé]

(On) je z Varšavy.

infelizmente

bohužel

23. ÚNORA 2012

a avó/ o avô

babička/ dědeček

o porto

přístav

a cidade

město

o til = tilde

vlnovka, tilda

lá ‡ a lã

tam ‡ vlna

a massa ‡ a maçã 

těstoviny ‡ jablko

a cedilha

sedila

a abelha

včela

o menino ‡ a menina

kluk ‡ děvče

o açúcar [əsúkr]

cukr

que [kə]

že, který

caro ‡ o carro

drahý ‡ auto

amigas americanas [əmígzəmərikánš]

americké kamarádky

escritores espanhóis [iškritórəzišpəňójš]

španělští spisovatelé

cantoras alemãs [kəntórzələmãš]

německé zpěvačky

uns amigos [ũzəmíguš] + bons amigos [bõzəmíguš]

nějací kamarádi + dobří kamarádi

o táxi [táksi]

taxi

Faz anos. [fəzánuš]

Má narozeniny.

o cacau [kəkáu]

kakao

o conhaque [kuňákə]

koňak

o casaco

kabát, sako, svetr, bunda

os Estados Unidos [uzištáduzunýduš]

Spojené státy

27. ÚNORA 2012

a profissão, profissões 

povolání

médico/ médica

lékař/ lékařka

advogado/ advogada

právník/ právnička

professor/ professora

profesor/ profesorka

arquite(c)to/ arquite(c)ta [ərkytétu]

architekt/ architektka

engenheiro/ engenheira

inženýrka/ inženýrka

enfermeiro/ enfermeira

ošetřovatel/ zdravotní sestra

músico/ música

hudebník/ hudebnice

o jornalista/ a jornalista

novinář/ novinářka

secretário/ secretária

tajemník/ sekretářka

a(c)tor/ a(c)triz [ətríš]

herec/ herečka

cantor/ cantora

zpěvák/ zpěvačka

tradutor/ tradutora

překladatel/ překladatelka

o intérprete/ a intérprete

tlumočník/ tlumočnice

o economista/ a economista

ekonom/ ekonomka

o presidente

prezident

doutor/ doutora = Dr.

doktor/ doktorka, Mgr.

o jardineiro

zahradník

o político

politik

o atleta

sportovec

o futebolista

fotbalista

o polícia

policista

o pintor

malíř

o cozinheiro

kuchař

o agricultor

zemědělec

o aluno

žák

o carpinteiro

truhlář

o taxista

taxikář

o motoristo

řidič

o padeiro

pekař

o bombeiro

požárník

o empregado de mesa

číšník

o falante/ a falante

mluvčí

a família

rodina

o pai/ a mãe

otec/ matka

o filho/ a filha

syn/ dcera

o irmão/ a irmã

bratr/ sestra

a nacionalidade

národnost

francês/ francesa

Francouz/ Francouzka

inglês/ inglesa

Angličan/ Angličanka

italiano/ italiana

Ital/ Italka

alemão/ alemã

Němec/ Němkyně

sueco/ sueca

Švéd/ Švédka

o belga/ a belga

Belgičan/ Belgičanka

brasileiro/ brasileira

Brazilec/ Brazilka

russo

Rus

angolano/ angolana

Angolan/ Angolanka

o estado civil

(rodinný) stav

casado

ženatý, vdaná

solteiro

svobodný

divorciado

rozvedený

viúvo

vdovec

Os estudantes gostam de trabalhar na cantina.

Studenti rádi pracují v jídelně.

Os cavalos estão sujos.

Koně jsou špinaví.

Estas meninas falam bastante.

Tato děvčátka dost mluví.

As professoras bebem vinho e comem sardinhas.

Učitelky pijí víno a jedí sardinky.

A minha casa fica longe daqui.

Můj dům je daleko odsud.

As casas amarelas ficam na cidade.

Žluté domy jsou ve městě.

Bebemos cerveja.

Pijeme pivo.

Beber aqua faz bem à saude.

Pít vodu je zdravé.

José estuda história portuguesa.

José studuje portugalské dějiny.

Os brasileiros dançam muito.

Brazilci hodně tančí.

Eu moro nos Estados Unidos da América.

Bydlím ve Spojených státech amerických.

Marta é uma estudante espanhola.

Marta je španělská studentka.

O quarto dela é pequeno. (o quatro = ložnice, uvádí se byt s dvěma ložnicemi, obývák se nepočítá)

Její pokoj je malý.

Gosto de falar.

Rád mluvím.

Os exercícios do meu ex-marido são excelentes.

Cvičení mého bývalého manžela jsou výborná.

Chegamos cedo.

Přijdeme brzy.

Os habitantes de Alemanha falam alemão.

Obyvatelé Německa mluví německy.

o cachaça 

kořalka, pálenka

o a(c)to [átu]

čin

o bacalhau

treska

o pão ‡ o pau = a madeira

chleba ‡ dřevo

explicar [išplikár]

vysvětlit

o exame [izámə]

zkouška

José = Zé

José

para [pra]

pro, aby

Minha senhora! + Senhor!

(Mladá) paní! + Pane!

o texto [tjštu]

text

mas

ale

ou

nebo

eu - tu - ele/ ela/ você (na severu Portugalska neuctivé)

nós - vocês - eles/ elas

já - ty - on/ ona/ vy (vykání)

 

my - vy - oni/ ony

ser (sou - és - é - somos - são)

být 5x

a pessoa

osoba, člověk

A mala é minha.

Zavazadlo je moje.

A mesa é de madeira.

Stůl je ze dřeva.

a posse

vlastnictví

o tempo

čas

o origem

původ

a matéria

hmota

Ele é inteligente.

(On) je inteligentní.

morar

bydlet

a escola de línguas

jazyková škola

a noite

večer, noc

gostar de

mít rád, líbit se

a informação

informace

o/ a estudante

student/ studentka

o vocabulário

slovníček, slovník

a unidade

jednotka

o ano

rok

novo

nový

apresentar-se

představit se

a morada

bydliště

meu/ minha

můj/ moje

a tarde + tarde

odpoledne + pozdě

a língua

jazyk

em

v

estudar

studovat

a pergunta ‡ a resposta

otázka ‡ odpověď

os filhos

děti

a mulher

žena, manželka

o carácter

charakter

a universidade

univerzita

a rua

ulice

ter

mít

jogar

hrát

o apresentação

představení

chamar-se

jmenovat se

de

z

estar

být

o português

portugalština

falar

mluvit

agora

nyní

o namorado

přítel

simpático

sympatický

pessoal

osobní

a casa

dům

o número = nº

číslo

com

s

o ténis

tenis

todos

všichni

o nome

jméno

o colega

kolega

29. ÚNORA 2012

chinês

Číňan

grego

Řek

o cinema

kino

a empresa

podnik

o empresário

podnikatel

o pequeno empresário

živnostník

coreano/ coreana

Korejec/ Korejka

a revisão

revize, kontrola

fotógrafo/ fotógrafa

fotograf/ fotografka

Qual é a profissão de...? [kualéja]

Jaké má povolání...?

primeiro-ministro/ primeira-ministra

premiér/ premiérka

Mais uma vez, por favor! [majzumavéš]

Ještě jednou, prosím!

Pode repetir?

Můžete to zopakovat?

Não sei.

Nevím.

Qual é a nacionalidade de...? [kualéja]

Jakou má národnost...?

e a professora [ija], e o Juan [iju]

a profesorka, a Juan

o meu ‡ a minha

o teu ‡ a tua

o seu ‡ a sua

můj ‡ moje

tvůj ‡ tvoje

jeho/ Vaše ‡ její/ Vaše

o estudante de arquite(c)tura

student architektury

coordenador/ coordenadora de projetos

projektový manažer/ manažerka

o ‡ a

um ‡ uma

určitý člen

neurčitý člen

Quem aqui é estudante?

Kdo je tu student?

professor professores

profesor (plurál)

o presidente do Portugal

prezident Portugalska

bonito

krásný, hezký

5. BŘEZNA 2012

TPC [tepese] = o trabalho para casa

É verdade.

To je pravda.

Nós todos somos checos.

My všichni jsme Češi.

Acho que... (achar)

Myslím, že... (myslet)

o estrangeiro

cizinec, cizina

Tu és. [tuéš] Viena é... [vjenaé] - u+e, a+e neváže, váže jen e+e, např. Onde é...

Ty jsi. Vídeň je...

Sou de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Malta, de Maiorca, do Brasil, da Madeira, dos Açores, das Canárias.

Jsem z Portugalska, Angoly, Mosambiku, Malty, Mallorky, Brazílie, Madeiry, Azorských ostrovů, Kanárských ostrovů.

Moscovo é grande. Praga é bonita.

Moskva je velká. Praha je krásná.

a Guarda

https://lh3.googleusercontent.com/KpxcMQKE4RvHthYh4JPiMln_TCgM55fK7-4Dp2YFV3kNnDJWLgbdOGdlHrY4FG1pWiAaIZ86FHCMX_lR0-PGtN3_ot5MqqhishJlJN5bIfC2uH-Fd4PL4Mnmg_YJoi6w Guarda (město v PT)

Pode ler?

Můžete přečíst?

a Polónia

Polsko

a Rússia

Rusko

a Eslováquia

Slovensko

Rainha Elizabeth

královna Alžběta

Papa Bento

papež Benedikt

na mesa, na rua

na stole, na ulici

Londres

Londýn

Bucareste

Bukurešť

a Roménia + o romeno

Rumunsko + Rumun

a Républica da Moldávia, a Moldávia + moldávio/ moldávia

Moldavská republika, Moldavsko + Moldavan/ Moldavanka

os pais ‡ o país [pajiš ‡ pəjíš]

rodiče ‡ země

cabo-verdiano

https://lh6.googleusercontent.com/Fks_Et66Fp92FPl7FvCgHF7SOuRoCxTmZ6vKDHmjKC5jofLs_46DlPIT_lfgaQkyTYI77PNowQHI_RYAXZghcMZyIwn-fpS0xC0G6sATWCUatFQHMp6emykaXAQ5uqhq Kapverďan

a Europa, a América, a Ásia, a África, a Austrália

Evropa, Amerika, Asie, Afrika, Austrálie

o tenista/ a tenista

tenista/ tenistka

diretor/ diretora

ředitel/ ředitelka

tio/ tia

strýc/ synovec

o piloto

pilot

TAP = Transportes Aéreos Portugueses 

https://lh5.googleusercontent.com/zvyoVkn2tdCU2_FsD2wa6lxuUx9EqFcrBTe-PZZst8vmwDi-78OdrnBcgQKpAJT-IJX4e3jvdadbzcAnbLCaGmDTUHM_fi5JE4Dn1Dy4KVQnJcLqXAL-2lpIRpW5eve7 TAP

primo/ prima

bratranec/ sestřenice

o artigo definido/ indefinido

člen určitý/ neurčitý

Isto é um livro.

To je kniha.

O Porto tem muitas ingrejas.

Porto má mnoho kostelů.

ter (tenho - tens - tem - temos - têm)

mít 5x

uma cidade enorme

obrovské město

a cara dum amigo

tvář jednoho přítele

então

tedy

(a) Espanha

Španělsko

(a) França

Francie

(a) Itália

Itálie

(a) Inglaterra

Anglie

a Alemanha

Německo

a Bélgica

Belgie

a Suécia

Švédsko

a Suíça + suíço/ suíça

Švýcarsko + Švýcar/ Švýcarka

a Holanda - holandês/ holandesa

Nizozemí - Nizozemec/ Nizozemka

o Japão - japonês/ japonesa

Japonsko - Japonec/ Japonka

Moçambique - moçambicano/ moçambicana

Mosambik - Mosambičan/ Mosambičanka

cabeleireiro/ cabeleireira

kadeřník/ kadeřnice

o dentista/ a dentista

zubař/ zubařka

o realizador do cinema

filmový režisér

o jogador de futebol = o futebolista

hráč fotbalu

o compositor

skladatel

7. BŘEZNA 2012

ficar

nacházet se

estudar

studovat

jogar bola

hrát kopanou

brincar com o irmão

hrát si s bratrem

tocar piano

hrát na piáno

perguntar

ptát se

amar

milovat

todos os dias [tóduzuš dýjaš]

každý den

um pouco [póku] + pouco ou muito?

trochu + trochu nebo hodně?

Onde é que mora? [ondyjekə]

Kdepak bydlíte?

Como se chama ele? + Como é que ele se chama?

Jak se jmenuje (on)? + Jakpak se jmenuje (on)?

nadar no mar + a natação

plavat v moři + plavání

Eles estudam. [éləzəštúdã]

Oni studují.

a aula de português

kurs portugalštiny

no Vaticano

ve Vatikánu

Lembra-se se Libor fala alemão?

Vzpomínáte si, jestli Libor mluví německy?

O que acha?

Co myslíte?

a ex-mulher

bývalá manželka

Por que?

Proč?

compreender [kõmprijder]

rozumět

a América do Norte + do Sul

Severní + Jižní Amerika

os países de expressão portuguesa [dyšpr]

portugalsky mluvící země

a expressão 

výraz

a quinta língua mais falada do planeta

pátý nejčastěji užívaný jazyk na planetě

o número de falantes nativos

počet rodilých mluvčích

os únicos países

jediné země

a lingua oficial

úřední jazyk

em quatro continentes

na čtyřech kontinentech

a capital

hlavní město

a Guiné-Bissau [giné]

Guinea-Bissau

o modelo/ a modelo

model/ modelka

comprar uma casa

kupovat dům

Que línguas fala?

Kterými jazyky mluvíte?

viajar

cestovat

Qual é o seu país preferido?

Jaká je vaše oblíbená země?

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa = CPLP

Společenství portugalsky mluvících zemí

a organização

organizace

reunir

spojovat, sjednocovat

um milhão

milion

mais ou menos

asi, kolem

falar (falo - falas - fala - falamos - falam)

mluvit 5x

comer (como - comes - come - comemos - comem)

jíst 5x

partir (parto - partes - parte - partimos - partem)

dělit, lámat 5x

verbos regulares

pravidelná slovesa

trabalhar numa fábrica de automóveis (o automóvel)

pracovat v jedné automobilce (automobil)

praticar desportos (o desporto)

sportovat (sport)

Gosta mais de ler.

Radši si čte.

ouvir música

poslouchat hudbu

Quantas línguas falas? Eu só falo três línguas. 

Kolika jazyky mluvíš? Mluvím jen třemi jazyky.

a Faculdade de Letras/ de Economia

filozofická fakulta/ fakulta ekonomie

começar ‡ acabar tarde

začínat ‡ končit pozdě

ocupar os tempos livres

trávit volný čas

13. BŘEZNA 2012

o poeta

básník

Bruxelas

Brusel

o escritório

kancelář

a oficina + a oficina do teatro

autodílna + divadelní workshop

o telemóvel + BR o celular

mobilní telefon

o cão

https://lh4.googleusercontent.com/3KeqelCY5ZdkBh_I7uGm9KR5LvLqP2NPhVtYyaZLuAZk5MU_dY7f0KI6B72HDG4u1nRLxL3PFbCQaHsjVB-Qt25O-p8EMvIu0ppZ0qGG5a30XNYaWOFN8OsXNmtuXB4v pes

o gato

https://lh4.googleusercontent.com/YM-VV5ast3_zDQFpxSaeG8UCfm-0kdErFdPMntn-u_Gh400zu4UVk_mQhNtZT7T2_L3c3Svh-eBocGuh4XSlGnFXquHTQh9gn-h95Qu2iEL2KWFqeWALkKGUFIQXqdux kočka

ter/ estar com calor, frio, fome, sede, sono

je mi teplo, zima, mám hlad, žízeň, chce se mi spát

um jornal de hoje

dnešní noviny

o dinheiro + Quanto dinheiro tens?

peníze + Kolik máš peněz?

De quem é esta cobaia bonita?

https://lh5.googleusercontent.com/qMzD4wQ9nfTTyvKYebdO_17Ru892S3xxBLRix-bSQ-QMidDdKul_iqtZzgpMgoRs5472NQzn6GbiudYQI-esuC_z3zNkIifDi6ktJGSLypibqbwhbNcdZp0mdE5WWy6S Čí je toto krásné morče?

ter (tenho - tens - tem [tejn] - temos - têm [tejejn])

mít 5x

o pequeno-almoço + tomar o pequeno-almoço

o almoço + almoçar

o jantar + jantar

Tomo café no bar.

snídaně + snídat

oběd + obědvat

večeře + večeřet

Dávám si kávu v baru.

o emprego

zaměstnání

o caminho de ferro + o ferroviário

železnice + železničář

zero

um/uma - dois/ duas - três - quatro - cinco

seis - sete - oito - nove - dez

onze - doze - treze - catorze - quinze

dezasseis - dezassete - dezoito - dezanove

vinte - trinta - quarenta - cinquenta 

sessenta - setenta - oitenta - noventa

vinte e um - vinte e dois [vyntyjum - vyntydojš]

cem - cento e cinco - cento e trinta - cem mil

0

1-5

6-10

11-15

16-19

20-50

60-90

21 - 22

100 - 105 -130 - 100 tisíc

Moro na Rua do Alecrim número vinte (nº 20) - primeiro direito (1.º Dto.)

Bydlím v Rozmarýnové ulici číslo 20, v prvním patře v bytě vpravo.

o rapaz + a rapariga = o menino + a menina

chlapec + děvče (v BR hanl.)

Tenho sorte ‡ azar.

Mám štěstí ‡ smůlu.

Tem um animal?

Máte zvíře?

uma caneta vermelha + preta + um lápis

červená + černá propisovačka + tužka

uma festa

večírek

Não tenho tempo.

Nemám čas.

Às vezes têm muito trabalho da escola.

Občas mají hodně práce/ úkolů do školy.

Tens dificuldade nos exercícios.

Máš potíže se cvičeními.

Ela tem muitos problemas.

Má hodně problémů.

Ela já não tem paciência.

Nemá už trpělivost.

Tenho muita sede.

Mám velkou žízeň.

cheio + Estou cheia de calor.

plný + Je mi teplo.

o dicionário

slovník

Tens um apartamento em Lisboa?

Máš byt v Lisabonu?

o borracha

guma

Você tem carro?

Máte auto?

quantos amigos, guantas amigas, quanto dinheiro

kolik přátel, kolik přítelkyň, kolik peněz

Quanto tempo moras aqui?

Jak dlouho tu bydlíš?

De que gostas? Gosto de vinho, do vinho branco, de sumo, do sumo de laranja.

Co máš rád? Mám rád víno, bílé víno, džus, pomerančový džus.

branco

preto

vermelho

verde

azul

castanho

amarelo

rosado

bílý

černý

červený

zelený

modrý

hnědý

žlutý

růžový

código postal

PSČ

a idade

věk

faltar

chybět

o esquema

schéma

Apanho o metro.

Dobíhám (chytám) metro.

normalmente

normálně

conversar

konverzovat

voltar para casa

vracet se domů

15. BŘEZNA 2012

o vosso estado civil + a vossa profissão + os vossos nomes + as vossas moradas

váš rodinný stav + vaše povolání + vaše jména + vaše bydliště

a profissão dele + dela

jeho + její povolání

mais irmãos

víc sourozenců

três anos + treze anos [trézánuš + trézəánuš]

tři roky + třináct let

o sobrinho/ a sobrinha

synovec/ neteř

Está correto.

To je správně.

a piscina [pišsína]

bazén

o cunhado/ a cunhada

švagr/ švagrová

jovem

mladý

o dado = a informação + dados pessoais

údaj = informace + osobní údaje

o erro

chyba

cada

každý

a ficha

kartička

corrijir

opravit

o meu nome completo

moje celé jméno

Estou lá sempre durante o dia.

Jsem tam vždy přes den.

Eu contacto-vos na próxima semana, no próximo mês. + o mês, meses

Budu vás kontaktovat příští týden, příští měsíc. + měsíc (plurál)

Eu venho para uma entrevista.

Přicházím na pohovor.

Com certeza.

Samozřejmě.

a recepcionista

recepční

Esta fotografia é da tua família?

To je fotografie tvé rodiny?

todos teus irmãos

všichni tví bratři

aquele sobrinho + aquela sobrinha

tamten synovec + tamta neteř

o teu outro irmão

tvůj další bratr

a criança

dítě

o bebé/ a bebé

miminko

estar de bebé

čekat miminko

verdadeiro ‡ falso

pravdivý, opravdový ‡ lživý, falešný

Gosto de estudar outros idiomas.

Rád se učím další jazyky.

Tenho muitos amigos portugueses.

Mám mnoho portugalských přátel.

Sou a nova professora de português.

Jsem nová učitelka portugalštiny.

escrever num papel

psát na papír

a Noruega - norueguês/ norueguesa

Norsko - Nor/ Norka

PLURÁL

o lápis, PL lápis (nepřízvučné -s)

tužka

a profissão, PL profissões (-ÃO -ÕES, nejčastější)

povolání

o milhão, PL milhões 

milion

a organização, PL organizações 

organizace

a expressão, PL expressões 

výraz

a revisão, PL revisões 

revize, kontrola

a informação, PL informações 

informace

o alemão, PL alemães (-ÃO = ÃES)

Němec

o cão, PL cães

pes

o irmão, PL irmãos (-ÃO = ÃOS) 

bratr

o pão, PL pães

chléb

o viagem, PL viagens (-M -NS)

cesta

o papel, PL papéis (-L -IS)

papír

o jornal, PL jornais

noviny

o automóvel, PL automóveis

auto

o telemóvel, PL telemóveis

mobil

a capital, PL capitais

hlavní město

espanhol, PL espanóis (-L -IS)

španělský

agradável, PL agradáveis 

příjemný

azul, PL azuis

modrý

civil, PL civis (nepřízvučné -IL -IS) 

občanský, civilní

difícil, PL difíceis (nepřízvučné -IL -EIS) 

obtížný

bom, PL bons (-M -NS)

dobrý

Falamos de Coimbra.

Mluvíme o Coimbře.

muitos colegas meus

mnozí moji kolegové

19. BŘEZNA 2012

localizar

umístit   

procurar ‡ encontrar

hledat ‡ najít

a imagem, PL imagens

představa, foto

identificar

identifikovat  

o prédio

budova 

a farmácia

lékárna

a pastelaria + a padaria

cukrárna + pekárna

o banco

banka  

o hotel, PL hotéis

hotel 

os correios

pošta   

o cinema

kino 

a paragem, PL paragens

zastávka    

o autocarro

autobus 

a passadeira

přechod

a avenida

třída, ulice

o medicamento

prášek, lék

o leite

mléko

o filme

film 

o cheque

šek 

o selo

poštovní známka

o bolo

koláč, dort 

ali ‡ aqui

tam ‡ tady

desculpar

omluvit

ao lado de + ao lado da paragem

em frente de = a frente de + em frente do sofá

entre + entre a escola e o banco

em cima de + em cima da mesa = na mesa

atrás de + atrás do autocarro

debaixo de + Krátký está debaixo da ponte.

dentro de + dentro da mesa

junto a + junto à televisão

fora de + Janto fora da casa.

vedle + vedle zastávky

před, naproti + před gaučem

mezi + mezi školou a bankou

nad, na + na stole 2x

za (něčím) + za autobusem

pod + Krátký je pod mostem.

v, uvnitř + ve stole

u + u televize

mimo + Večeřím venku, mimo domov.

De nada.

Není zač.

poder (posso - podes - pode - podemos - podem)

moci 5x

dizer (digo - dizes - diz - dizemos - dizem)

říci 5x

isto + isso ‡ aquilo 

toto + to ‡ tamto

a porta + a janela

dveře + okno

a cadeira

židle   

o estojo

pouzdro

a pasta

taška  

o quadro

obraz, tabule

a parede + na parede

stěna + na stěně

o chão, PL chãos  + no chão

podlaha + na zemi

a planta

rostlina

olhar

dívat se  

o candeeiro [kandyjejru] = a lâmpada [lámpada]

lampa = (žárovka)

a estante + na estante

polička + na poličce

o sofá

gauč

a secretária

pracovní stůl + sekretářka

o computador

počítač  

a carpete

koberec

o cesto

koš      

a televisão, PL televisãoes 

televize

o estádio

stadion 

perto de ‡ longe de

blízko něčeho ‡ daleko něčeho

a fruta

ovoce

fácil ‡ difícil

jednoduchý ‡ složitý

barato ‡ caro

levný ‡ drahý

sujo ‡ limpo

špinavý ‡ čistý

baixo ‡ alto

nízký ‡ vysoký

quente ‡ frio

teplý ‡ studený

velho ‡ novo

starý ‡ nový

errado ‡ correto

chybný ‡ správný

a sala

obývací pokoj   

o café

káva  

o teste

test 

a conta

účet

o sapato

bota  

o vestido

šaty   

a água

voda

a cozinha

kuchyně 

a casa de banho

koupelna

a varanda 

balkón

o rio

řeka

a cama

postel  

a mesa de cabeceira

noční stolek

o roupeiro

šatník

a cómoda

komoda  

o frigorífico

lednice 

o fogão, PL fogões

kamna, sporák

a máquina de lavar a roupa

pračka  

o lavatório

umývadlo 

a sanita

WC

o espelho

zrcadlo 

a banheira

vana     

no meio = no centro da sala

uprostřed místnosti 2x

o corredor

chodba   

estreito ‡ largo

úzký ‡ široký

tranquilo [trãkvílu]

klidný 

infantil

dětský

à direita ‡ à esquerda 

vpravo ‡ vlevo

adorar

zbožňovat

giro

pěkný 

pendurado

pověšený

o posto = a bomba de gasolina

https://lh6.googleusercontent.com/5Q8hmkQPukxIxqx6BZFG9g74VTN58ptrSRAABJgNZwkr-2pE6tx62XNQfsGI1FYwU0tROpCr8K22TcFsnBTU7aHKhEOfqmCVa_hraC69s3BiKH-Q-rwvvDbzLO-JJW2e benzínová pumpa

a ponte

most

o restaurante [Rəšt...]

restaurace

a poltrona

křeslo

os óculos

brýle

as chaves

klíče

a gaveta

šuplík

o armário + em cima do armário [duərmáryju]

skříň

o vaso

váza

o relógio

https://lh5.googleusercontent.com/_afsd7V2R8C5ZuE5eYNGsYhAS5DkpSv9bu6lIhBQga7v5KJn9TitNDY933J1Mrt2Toq3ixPQgwZNBuc_x0z-sY0co8IwQj7fVcabIZpxtuLIZVhrey_rHoO2GtZzUkEt hodiny

a estalagem, PL estalagens

malý hotel

o pássaro

https://lh5.googleusercontent.com/nh7jryxZLbkTl171uKv8Pr9GnWlxNNNxkf5esrl7-fMrH98R7xs1VrYt--IPdnvTGlwMKpAE2R7cvNYr5QsXjuPFshoesfvLfRBNLr14PO91qjR8N53WU_mSc826ocFc pták

a gaiola

klec

Na cidade há uma igreja, um supermercado, muitas igrejas, pessoas. (JČ neurčitý člen, MČ bez členu ap.)

Ve městě je nějaký kostel, nějaká velkoprodejna, hodně kostelů, jsou lidi.

O que há em Praga? [uká]

Co je v Praze?

Quantas igrejas há em Jarošov?

Kolik kostelů je v Jarošově?

em + esta nesta cidade

v tomto městě

o mapa de Portugal

mapa Portugalska

a guitarra + Alguém toca guitarra? 

kytara + Hraje někdo na kytaru?

Não há cerveja. [nãua]

Pivo není.

Hoje há peixe? + o peixe

Dnes je ryba? + ryba

o castelo de Praga

Pražský hrad

nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas + coisa nenhuma

žádný + nic

o rato

myš

21. BŘEZNA 2012

o telefone

telefon

o envelope

obálka

a régua

pravítko

o rádio

rádio

o cesto dos papéis

koš na papíry

o cinzeiro

popelník

a forma adequada

vhodný tvar

Estou em casa dos pais.

Jsem u rodičů.

Está a chover. (estar + a + sloveso = průběhový čas)

Právě prší.

no parque de estacionamente

na parkovišti

doente

nemocný

gordo ‡ magro

tlustý ‡ hubený

cá ‡ lá = aqui ‡ ali

tady ‡ tam 2x

desde domingo

od neděle

lindíssimo

pěkný

Tozé = António José

Tozé

cansado

unavený

fechado ‡ aberto

zavřený ‡ otevřený

atrasado

zaostalý

escuro

tmavý

a manhã + Na manhã...

ráno, dopoledne + Ráno...

doce

https://lh4.googleusercontent.com/0-h0dRCaLsHRxXUM8WlPG9Wdw8BmQQgP74ZUI8b7mwGCvxFe8Tx7ahPs3hIufD7fkxDcH3ompzDFBBXCgNQBfC5HDtViPTX1e_cteQYCn_bXrFAHg8qAzVtedrmL8DgP sladký

contente

spokojený

o caderno

sešit

o lustre

lustr

o luz

světlo

Está calor.

Je teplo.

Ela é bonita. ‡ Ela está bonita.

Je pěkná. ‡ Sluší jí to.

A água do mar é salgada.

Mořská voda je slaná.

A sopa está salgada.

Ta polévka je slaná.

O teste é fácil.

Test je jednoduchý.

Está morto ‡ vivo.

Je mrtvý ‡ živý.

A conta está correta.

Ten účet je správně.

as botas + os sapatos

holínky, pohorky + polobotky

o irmão mais novo

mladší bratr

Ele é mais pequeno.

Je drobný.

a vírgula

čárka

o estúdio

garsoniera

porque

protože

mas o outro [mazuótru] carro

ale další auto

uma paragem do elétrico

zastávka tramvaje

a estação dos autocarros + dos comboios

autobusové + vlakové nádraží

Na minha casa há = A minha casa tem dois quartos.

Můj dům má dvě ložnice.

saber (sei - sabes - sabe - sabemos - sabem)

vědět 5x

Ukazovací zájmena

isto - isso - aquilo

este/ esta - esse/ essa - aquele/ aquela

 

disto - disso - daquilo

nisto - nisso - naquilo

deste/ desta - desse/ dessa - daquele/ daquela

neste/ nesta - nesse/ nessa - naquele/ naquela

 

O qué é isto?

 

Isso são os novos catálogos.

Ele repara isso hoje.

 

Gosta muito desse film.

naquele prédio

 

toto - to - tamto

toto/ tato - ten/ ta - tamto/ tamta

 

z tohoto - z toho - z tamtoho

v tomto - v této - v tamté

z tohoto/ z této - z toho/ z té - z tamtoho/ z tamté

v tomto/ v této - v tom/ v té - v tamtom/ v tamté

 

Co to je?

 

To jsou nové katalogy.

(On) to opraví dnes.

 

Velmi se mu líbí ten film.

v tamté budově

uma casa antiga

starý dům

a escola primária, secundária, infantil

základní, střední, mateřská škola

todo o dia, toda a tarde

každý den, každé odpoledne

sobre a sua sala, sobre a mesa

ve vašem pokoji, na stole

o lava-loiça = o lava-louça

dřez

a louça

nádobí

as janelas para a praia

https://lh4.googleusercontent.com/nmIHQHEgjoMS4yeKxkObiY86XvR4QHW271i00rQopKqcEaYIykY4AYlyge5JMobTmtDOvRsBkzfgC-uJ7OTfLuXDgHaunFCA0NNoFqQlGtPsrGuofN7XDJIn7Hou1-RU okna s výhledem na pláž

o preço

cena

por aqui ‡ por ali

tudy ‡ tamtudy

a carpete = o tapete com muitas cores + a cor

koberec s mnoha barvami + barva

Faça o favor de dizer...

Řekněte mi prosím...

Onde há árvores? + a árvore

Kde jsou stromy? + strom (listnáč)

andar

jít

querer (quero - queres - quer - queremos - querem)

chtít 5x

26. BŘEZNA 2012

Faço frases de acordo com o exemplo.

Tvořím věty podle vzoru.

o posto de turismo

https://lh3.googleusercontent.com/YcqzEY1q37z_9w8-ycX86ZXAaemyAFlufz5vWuo7oQEb2RzKU-iinl-jOQfjZZHCM9NHY1bkzGEdrL4B8qcT6epnlSbSSLlfApqQwX7YNLYnTMcwUwwcYY5BfM1qD8Z_turistické informace

a pensão, pensões

penzion

o centro comercial

https://lh6.googleusercontent.com/eHrfh4uxYoyrodfLT8CyLu31qlcsS9vFBPD9yWUB4wJ6M9XOVkDOdRxwNUM5_ZxOEJW_sgvOt4Eo6k4yLVDXeMfTnL4v9vmfTKs93zJMmUyLfGU7D8FISBlRrK4q4RnI obchodní centrum

o museu

muzeum

a estação, estações

nádraží PL

possível possíveis (pokud je vyznačený přízvuk, -el -eis)

o hotel hotéis (pokud není vyznačený přízvuk, -el -éis)

možný PL

 

hotel PL

o sol

slunce

Tenho pouco tempo.

Mám málo času.

Tem poucas cadeiras.

Má málo židlí.

Têm muito fome.

Mají velký hlad.

Temos tudo.

Máme všechno.

Todos têm fome.

Všichni mají hlad.

Falo com todas.

Mluvím se všemi. (samice)

Durmo toda a noite.

Spím každou noc.

dormir (durmo - dormes - dorme - dormimos - dormem)

spát 5x

em pé

ve stoje

ligado + ligar

zapnutý + zapnout

confortável

pohodlný

comprido + os cabelos compridos

dlouhý + dlouhé vlasy

cheio

plný

aceso + o lustre aceso

rozsvícený + rozsvícený lustr